Analiza rynku

Analiza rynku

Analiza rynku

- to proces zbierania, analizy i interpretacji danych dotyczących rynku, na którym działa firma lub na którym zamierza działać. Celem analizy rynku jest zrozumienie otoczenia rynkowego, identyfikacja okazji i zagrożeń, ocena konkurencji, zrozumienie potrzeb i zachowań klientów oraz opracowanie strategii biznesowych opartych na tych informacjach. Jest to ważne narzędzie w planowaniu marketingowym i strategicznym.

Oto kilka kluczowych aspektów analizy rynku:

  • Segmentacja rynku:
  • Dzielenie rynku na różne segmenty, czyli grupy klientów o podobnych potrzebach, cechach demograficznych, zachowaniach zakupowych itp.

  • Badania rynku:
  • Przeprowadzanie badań rynku, które obejmuje zbieranie danych na temat wielkości rynku, trendów, zachowań klientów, preferencji itp.

  • Analiza konkurencji:
  • Ocena konkurencji na rynku, w tym identyfikacja konkurentów, ich mocnych i słabych stron, strategii marketingowych, udziałów w rynku itp.

  • Analiza PESTEL:
  • Rozważanie czynników zewnętrznych wpływających na rynek, takich jak czynniki polityczne, ekonomiczne, społeczne, technologiczne, ekologiczne i prawne.


Analiza rynku dostarcza cennych informacji, które pomagają firmom podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe. Pomaga również unikać ryzyka inwestycji na rynkach, które nie są atrakcyjne, oraz wykorzystywać potencjał rynków, które oferują korzystne możliwości. To narzędzie jest niezbędne zarówno dla nowych przedsiębiorstw, które planują wejście na rynek, jak i dla istniejących firm, które chcą utrzymać lub zwiększyć swoją pozycję na rynku.

Gotowy plan marketingowy jest również poparty szczegółowymi badaniami rynku, w skład których wchodzą m.in. potrzeby i oczekiwania grupy docelowej firmy. Z kolei
strategia marketingowa natomiast to zbiór wszystkich działań marketingowych mających na celu zbudowanie wizerunku marki w oczach klientów.