A. Wskaźnik retencji klientów


Wskaźnik retencji klientów to miara, która określa procentową ilość klientów, którzy pozostali z firmą w określonym przedziale czasu w porównaniu z liczbą klientów na początku tego samego okresu. To narzędzie analizy, które pomaga firmom zrozumieć, jak skutecznie utrzymują one swoją klientelę i jak długo klienci korzystają z usług lub produktów danej firmy. Im wyższy wskaźnik retencji klientów, tym lepiej dla firmy, ponieważ oznacza to, że udaje się zatrzymać większą część klientów w określonym okresie czasu.

Jak obliczyć wskaźnik retencji klientów?
Określ okres, dla którego chcesz obliczyć CRR, Customer Retention Rate (na przykład 1 miesiąc), a następnie skorzystaj z poniższego wzoru:

CRR = (klienci na koniec okresu - nowi klienci w okresie) / klienci na początku okresu x 100%


Okres np. 1 miesiąc np. 6 miesięcy np. 1 rok
Liczba klientów na początku okresu
Liczba nowych klientów w okresie
Liczba straconych klientów w okresie
Liczba klientów na koniec okresu
Retention rate (CRR)B. Wskaźnik rezygnacji (churn rate)


Wskaźnik rezygnacji, nazywany także "churn rate", odnosi się do procentowego współczynnika klientów lub subskrybentów, którzy przestali korzystać z usług lub produktów firmy w określonym okresie czasu. Ten wskaźnik mierzy tempo utraty klientów lub abonentów i jest istotnym czynnikiem dla firm, szczególnie tych działających w modelu subskrypcyjnym lub opartym na usługach, ponieważ pomaga zrozumieć, jak szybko tracą swoją klientelę. Churn rate może być wyrażony jako procent całkowitej liczby klientów lub subskrybentów, którzy zrezygnowali lub przestali korzystać z usług firmy w określonym okresie, np. miesiącu lub roku. Im niższy wskaźnik rezygnacji, tym lepiej dla firmy, ponieważ oznacza to, że utrzymuje ona większą część swojej klienteli w danym okresie czasu. Firmy starają się zminimalizować churn rate poprzez zrozumienie przyczyn odejścia klientów i podejmowanie działań mających na celu zatrzymanie ich.

Jak obliczyć wskaźnik rezygnacji?

Oblicza się go według wzoru: CR = 100% - CRR


Okres np. 1 miesiąc np. 6 miesięcy np. 1 rok
Churn rate (CR)